Kiezen en delen

Op de drempel van de overgang naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz) blikken medewerkers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in gesprek met Deirdre Enthoven terug op tien jaar AWBZ. Hun verhalen zijn te lezen in ‘Kiezen en delen’.